นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
19   คน
สถิติวันนี้
228   คน
สถิติทั้งหมด
155503   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
04/04/2566 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 -เดือน มีนาคม 2566)
04/04/2566 : รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งปีแรก) เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
11/01/2566 : ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลบุคคล
31/03/2566 : ประชาสัมพันธ์รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.เสมาใหญ่ รอบ 6 เดือน (1ต.ค.2565- 31 มี.ค.2566)
13/01/2566 : ประชาสัมพันธ์ชองทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566
15/02/2566 : กิจกรรมการประชุมประชาคมตำบล เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566
13/02/2566 : แผนพัฒนาท้องถ่ิ่น พ.ศ.2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1 /2566
05/01/2566 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
05/01/2566 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
23/02/2566 : ประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13/01/2566 : ประชาสัมพันธ์ชองทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566
06/02/2566 : ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส No Gift Polocy
05/01/2566 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
05/01/2566 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
05/01/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565
05/01/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565
05/01/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
05/01/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/12/2565 : ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/12/2565 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในด้านการประหยัดพลังงาน ฯ ประจำปี 2566


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>