นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
107525   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ฝ่ายบริหาร

นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
นายพรเทพ กิติกรวรากุล
รองนายก อบต.เสมาใหญ่
นายรุ่งโรจน์ บรรดาศักดิืไพศาล
รองนายก อบต.เสมาใหญ่
นายอุทิศ จิตตะมาก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล