นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
28   คน
สถิติวันนี้
225   คน
สถิติทั้งหมด
155500   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

แผนป้องกันการทุจริต

ค้นหาจาก :
07/10/2565 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
01/07/3108 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
07/10/2564 : ประกาศ ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
28/10/2564 : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )
04/10/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
05/04/2564 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
22/10/2563 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
22/10/2563 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
22/10/2563 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
22/10/2563 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
21/10/2563 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
06/11/2562 : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 )
27/01/2565 : แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างการรักษาวินัย
06/11/2562 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของ อบต.เสมาใหญ่
31/10/2562 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน
15/05/2560 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
15/05/2560 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (พ.ศ. 2561 – 2564)
22/05/2020 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
22/05/2020 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1