นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
17   คน
สถิติวันนี้
234   คน
สถิติทั้งหมด
155509   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ค้นหาจาก :
13/02/2566 : แผนพัฒนาท้องถ่ิ่น พ.ศ.2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1 /2566
07/12/2565 : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
07/12/2565 : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
19/10/2564 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564
03/08/2564 : ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
28/04/2564 : ประกา่ศ อบต.เสมาใหญ่ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564
28/04/2564 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564
05/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
05/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563
01/06/2563 : แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) ผ.01 ,ผ.02 ,ผ.02/1 , ผ.03
01/06/2563 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)
01/06/2563 : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖๒
01/06/2563 : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖๓


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1