นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
16   คน
สถิติวันนี้
248   คน
สถิติทั้งหมด
155523   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาจาก :
04/04/2566 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 -เดือน มีนาคม 2566)
04/04/2566 : รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งปีแรก) เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
11/01/2566 : ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลบุคคล
31/03/2566 : ประชาสัมพันธ์รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.เสมาใหญ่ รอบ 6 เดือน (1ต.ค.2565- 31 มี.ค.2566)
13/01/2566 : ประชาสัมพันธ์ชองทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566
15/02/2566 : กิจกรรมการประชุมประชาคมตำบล เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566
13/01/2566 : ประชาสัมพันธ์ชองทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566
06/02/2566 : ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส No Gift Polocy
05/01/2566 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
05/01/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565
05/01/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/12/2565 : ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/12/2565 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในด้านการประหยัดพลังงาน ฯ ประจำปี 2566
21/12/2565 : ประกาศผลการลดพลังงาน ฯ ประจำปี 2565
14/12/2565 : ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
10/10/2565 : การลงทะเบียนคนพิการ งบประมาณ 2566
10/10/2565 : การลงทะเบียนคนชรา งบประมาณ 2566
06/10/2565 : ประกาศ ประชาสัมพันธ์รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.เสมาใหญ่
19/09/2565 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
09/06/2565 : ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 7


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>