นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
107530   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาจาก :
09/06/2565 : ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 7
03/08/2564 : ความรู้ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
26/05/2565 : การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
25/05/2565 : วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
24/12/2563 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในด้านการประหยัดพลังงาน ฯ ประจำปี 2564
24/12/2563 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในด้านการประหยัดพลังงาน ฯ ประจำปี 2564
24/12/2563 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในด้านการประหยัดพลังงาน ฯ ประจำปี 2564
26/10/2564 : ประกาศผลการลดพลังงาน ฯ ประจำปี 2564
28/06/2564 : ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 8
03/04/2565 : รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)
01/04/2565 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)
01/04/2565 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
30/09/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
30/09/2564 : ประกาศองค์การบริิหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
07/10/2564 : ประกาศ ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
29/11/2564 : ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565
13/01/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
21/03/2565 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15/03/2565 : ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง
14/03/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>