นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
8   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
65848   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายพรเทพ กิติกรวรากุล
ประธานสภา อบต.
นายมนตรี พันธุวัฒนา
รองประธานสภา
นายวิชิต กรวยสวัสดิ์
สมาชิก ม.๑
นายปวิทย์ เถียนนอก
สมาชิก ม.๑
นางเพ็ญศิริ การบรรจง
สมาชิก ม.๒
นายคารมณ์ ศิริเวช
สมาชิก ม.๒
นายไพฑูรย์ สงครินทร์
สมาชิก ม.๓
นายวิชัย นาสะอาด
สมาชิก ม.๓
นางปราณี ไพรเขียว
สมาชิก ม.๔
นายประหยัด ทองนอก
สมาชิก อบต.ม.๕
นายอดุลย์ กุพันธ์
สมาชิก ม.๖
นายศิริศักดิ์ อยู่บุรี
สมาชิก ม.๗
นายพิชัย นาใจคง
สมาชิก ม.๘
นายสนั่น ไพราม
สมาชิก ม.๘
นายบุญชู สบายใจ
สมาชิก ม.๙
นายนิคม มหาหงษ์
สมาชิก ม.๙
นายพร้อม รักสุจริต
สมาชิก ม.๑๐