นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
107528   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายคารมณ์ ศิริเวช
ประธานสภา อบต.
นายศิริศักดิ์ อยู่บุรี
รองประธานสภา อบต.
นายประวิทย์ เถียนนอก
สมาชิกสภา อบต. ม.๑
นายคารมณ์ ศิริเวช
สมาชิกสภา อบต. ม.๒
นายทุเรียน หมั่นการ
สมาชิกสภา อบต. ม.๓
นายกิตติศักดิ์ ไพรเขียว
สมาชิกสภา อบต. ม.๔
นายประหยัด ทองนอก
สมาชิกสภา อบต.ม.๕
นายเขียม จำปาทอง
สมาชิกสภา อบต. ม.๖
นายศิริศักดิ์ อยู่บุรี
สมาชิกสภา อบต. ม.๗
นายสุพรรณ ขันนอก
สมาชิกสภา อบต. ม.๘
นายคมกฤษดิ์ วาเสนัง
สมาชิกสภา อบต. ม.๙
นายผยอง ดารมย์
สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐
นางวิราวัลย์ ทัพกระจาย
เลขานุการสภา อบต.