นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
107525   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

กองคลัง

นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสมบูรณ์ ชุ่มกลาง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวทัศวรรณ ต่อชีพ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุดาสมร จริยะกุลเดโช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ