นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
42   คน
สถิติทั้งหมด
107517   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 7   3
กิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
กิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
 4   2
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 5   14
การประชุมประชาคม บ้านหนองหัวช้าง ม.7 ในการรับฟังความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
การประชุมประชาคม บ้านหนองหัวช้าง ม.7 ในการรับฟังความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
 5   32
ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ การขาดแคลนนำ้อุปโภค บริโภค ม.1
ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ การขาดแคลนนำ้อุปโภค บริโภค ม.1
 7   19
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 9   29
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อบต.เสมาใหญ่
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อบต.เสมาใหญ่
 1   30
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เสมาใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เสมาใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
 7   260
สำรวจความเสียหาย เหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2565
สำรวจความเสียหาย เหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
 6   521
การซ่อมแซมถนน ม.1
การซ่อมแซมถนน ม.1
 4   624
สำรวจพื้นที่เพื่อขอรับงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปา ของหมู่ 5 และหมู่ 11
สำรวจพื้นที่เพื่อขอรับงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปา ของหมู่ 5 และหมู่ 11
 4   580
ซ่อมแซมถนน ม.6 บ้านโนนติ้ว
ซ่อมแซมถนน ม.6 บ้านโนนติ้ว
 5   545
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้เลือดออก
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้เลือดออก
 8   590
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลแล ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลแล ครั้งที่ 2/2565
 4   603
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
 3   585
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 5   646
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสมาใหญ่ และการประชุม คณะทำงาน EOC ตำบลเสมาใหญ่
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสมาใหญ่ และการประชุม คณะทำงาน EOC ตำบลเสมาใหญ่
 5   615
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว
 6   586
การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 3   625
กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 4   609
การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ
 3   619
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ฯ
 4   620
กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
 13   624
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ
 8   659
การประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น  เรือง สถานที่ ก่อสร้างที่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ตำบลเสมาใหญ่
การประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น เรือง สถานที่ ก่อสร้างที่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ตำบลเสมาใหญ่
 4   604
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.เสมาใหญ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.เสมาใหญ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
 1   595
ประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565
ประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565
 5   477


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>