นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
15   คน
สถิติวันนี้
232   คน
สถิติทั้งหมด
155507   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ค้นหาจาก :
18/11/2565 : ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10
30/08/2565 : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 12
15/10/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ. 2083 สายบ้านหัวหนอง - บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 818
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 805
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 741
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 776
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 769
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 774
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 806
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 5 813
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 806
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 800
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 756
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 812
03/03/2564 : ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3037
12/06/2563 : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2159
14/11/2561 : ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2242
03/10/2560 : ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2102
07/10/2559 : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2069
16/10/2558 : ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2071
16/10/2558 : ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2120


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1