นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
107521   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ค้นหาจาก :
15/10/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ. 2083 สายบ้านหัวหนอง - บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 504
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 523
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 475
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 497
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 498
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 497
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 501
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 5 513
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 526
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 536
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 509
11/08/2564 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 519
03/03/2564 : ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2796
12/06/2563 : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1941
14/11/2561 : ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2000
03/10/2560 : ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1872
07/10/2559 : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1843
16/10/2558 : ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1852
16/10/2558 : ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1900


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1