นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
107518   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

11/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานและเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2022 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ สำนักงานปลัด
04/08/2022 : จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ
04/08/2022 : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 19 รายการ
04/08/2022 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง
04/08/2022 : จ้างเหมาจัดทำป้ายอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
04/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ) กองช่าง ก
04/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานและเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
04/08/2022 : จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด)
04/08/2022 : จ้างเหมาจัดทำป้าย ประกอบการจัดทำโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเสมาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ กระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร ของสมนาคุณ และชุดตรวจ ATK เพื่อใช้ประกอบการจัดทำตามโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ
04/08/2022 : ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารเพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเสมาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2022 : จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ กระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร ของสมนาคุณ และชุดตรวจ ATK เพื่อใช้ประกอบการจัดทำตามโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประม
03/08/2022 : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองสวัสดิการสังคม)
03/08/2022 : จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ กระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร ของสมนาคุณ และชุดตรวจ ATK เพื่อใช้ประกอบการจัดทำตามโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประม
03/08/2022 : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
03/08/2022 : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2)


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>