นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
65835   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ

ค้นหาจาก :
18/05/2564 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 6131
18/05/2564 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 6294
18/05/2564 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 6118
18/05/2564 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 6144
18/05/2564 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 2871
18/05/2564 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 2926
09/03/2564 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองข้าวกี่ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2731
18/02/2564 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 2090
04/02/2564 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 2028
19/01/2564 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1480
19/01/2564 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1546
04/12/2563 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกหนองสรวงสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1678
15/12/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางโสภา ไปบ้านนายบุญเหลือ 1361
13/11/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1325
05/11/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1323
24/09/2563 : ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 (บริเวณจากนานายสมรรถ ศรีนอก ไป ถนนเสมาใหญ่ – หัวหนอง) 1308
24/09/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนางคำหมา ลึ่มนอก ถึงบ้าน นางสำเภา ทองนอก) 1375
18/09/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1292
18/09/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1274
09/09/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1326
09/09/2563 : ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1288
08/09/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสรวงสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1324
08/07/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 1286
08/07/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกสระ บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 1293
08/07/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1337
08/07/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1366
08/07/2563 : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 3 1331
02/06/2563 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1285
13/05/2563 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1288
13/05/2563 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกลำห้วยนาเพียง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1281
01/05/2563 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 1359
01/05/2563 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1334
29/04/2563 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1345
17/04/2563 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1333
17/04/2563 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 1356
05/03/2563 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1292
27/02/2563 : ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 1413
20/01/2563 : ประกาศกำหนดวันเวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 1263
20/01/2563 : ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1422
14/06/2562 : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.2083 สายบ้านหัวหนอง – บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1370
14/06/2562 : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1355
11/06/2562 : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1376
31/05/2562 : ประกาศกำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1348
10/05/2562 : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1381
01/05/2562 : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1321
01/05/2562 : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1343
25/04/2562 : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1318
25/04/2562 : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1335
25/04/2562 : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 3 1366
25/04/2562 : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 1323


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>