นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
26   คน
สถิติวันนี้
243   คน
สถิติทั้งหมด
155518   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

การประเมินผลแผนพัฒนา

ค้นหาจาก :
05/01/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําปี พ.ศ. 2565 ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565
05/01/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
01/02/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23/12/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23/12/2562 : ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1