นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
42   คน
สถิติทั้งหมด
107517   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาจาก :
14 ก.ค. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน) บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1876
2 ก.ค. 2558 : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อลอด คสล.Ø 1.50 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1831
2 ก.ค. 2558 : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน) บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1961
12 มิ.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 1853
11 มิ.ย. 2558 : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1911
11 มิ.ย. 2558 : สอบราคาจ้างโครงการวางท่อลอด คสล.Ø 1.50 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1808
5 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการวางท่อลอด คสล.Ø 1.50 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1840
5 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1924
5 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน) บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1793
14 พ.ค. 2558 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1919
1 เม.ย. 2558 : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 2016
1 เม.ย. 2558 : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1845
1 เม.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1906
1 เม.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1879
20 มี.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1935
20 มี.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดดินหนองแวง บ้านนา หมู่ที่ 3 1950
20 มี.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองตาสุด บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ,บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 1893
2 ก.พ. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 1944
2 ก.พ. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1898
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1915
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1956
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1933
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 3 1841
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1887
10 มิ.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 1982
21 พ.ค. 2557 : สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2014
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 2091
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1990
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 3 2014
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 2030
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนายวิรัช บรรดาศักดิ์) 2148
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1(บริเวณบ้านนางศิริพร ประสิทธิ์นอก) 2097
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 2039
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1984
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 1990
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 2023
2 ก.ย. 2556 : ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลส์ติกบ้านหัวหนอง ตำบลบัวใหญ่ ไปบ้านเสมาใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2279
15 ก.ค. 2556 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลงดินลูกรัง บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 2134
27 มิ.ย. 2556 : ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2073
21 พ.ค. 2556 : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 2189
10 ก.ย. 2555 : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 2975
14 ส.ค. 2555 : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามกีฬาเอนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านเสมา หมู่ที่ 1 2275


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1