นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
65834   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาจาก :
14 ก.ค. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน) บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1342
2 ก.ค. 2558 : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อลอด คสล.Ø 1.50 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1287
2 ก.ค. 2558 : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน) บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1415
12 มิ.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 1336
11 มิ.ย. 2558 : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1341
11 มิ.ย. 2558 : สอบราคาจ้างโครงการวางท่อลอด คสล.Ø 1.50 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1270
5 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการวางท่อลอด คสล.Ø 1.50 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1328
5 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1376
5 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน) บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1271
14 พ.ค. 2558 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1381
1 เม.ย. 2558 : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1450
1 เม.ย. 2558 : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1344
1 เม.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1349
1 เม.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1348
20 มี.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1382
20 มี.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดดินหนองแวง บ้านนา หมู่ที่ 3 1395
20 มี.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองตาสุด บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ,บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 1380
2 ก.พ. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 1363
2 ก.พ. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1393
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1391
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1389
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1372
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 3 1326
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1327
10 มิ.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 1454
21 พ.ค. 2557 : สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1425
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1542
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1424
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 3 1472
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1508
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนายวิรัช บรรดาศักดิ์) 1575
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1(บริเวณบ้านนางศิริพร ประสิทธิ์นอก) 1559
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 1546
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1507
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 1445
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1452
2 ก.ย. 2556 : ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลส์ติกบ้านหัวหนอง ตำบลบัวใหญ่ ไปบ้านเสมาใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1688
15 ก.ค. 2556 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลงดินลูกรัง บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 1603
27 มิ.ย. 2556 : ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1503
21 พ.ค. 2556 : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1633
10 ก.ย. 2555 : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 2418
14 ส.ค. 2555 : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามกีฬาเอนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านเสมา หมู่ที่ 1 1716


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1