นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
24   คน
สถิติวันนี้
229   คน
สถิติทั้งหมด
155504   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

รายงานการคลัง

ค้นหาจาก :
25/10/2565 : ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 95
25/10/2565 : ประกาศ รายงานรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 51
17/01/2565 : ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 796
01/11/2564 : ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 804
19/01/2564 : การนำส่งข้อมูลรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจะปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563. 4066
07/01/2564 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 3700
19/02/2564 : ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 3714
05/10/2563 : รายงานงบเดือนกันยายน 2563 2110
05/10/2563 : รายงานข้อมูลรายรับ - รายยจ่าย ไตรมาส 4 2153
05/10/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ก.ย. 63 2065
02/09/2563 : รายงานงบเดือนสิงหาคม 2563 2210
09/09/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ส.ค. 63 2113
15/06/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน เม.ย. - พ.ค. 63 2205
10/04/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน มี.ค. 63 2107
10/03/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ก.พ. 63 2101
10/02/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ม.ค. 63 2189
20/01/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ธ.ค. 62 2161
13/04/2563 : รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม เดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563 2165
15/10/2562 : รายงานสถิติการคลัง (info) 2180
15/10/2562 : รายงานปิดงบปี ปีงบประมาณ 2562 2185
08/06/2563 : รายงานงบเดือนพฤษภาคม 2563 2252
11/05/2563 : รายงานงบเดือนเมษายน 2563 2187
08/04/2563 : รายงานงบเดือนมีนาคม 2563 2157
10/03/2563 : รายงานงบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2115
06/02/2563 : รายงานงบเดือนมกราคม 2563 2001
06/11/2562 : รายงานงบเดือนตุลาคม 2562 2197
06/04/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 2145
16/12/2562 : รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 2165


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1