นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
65836   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

รายงานการคลัง

ค้นหาจาก :
19/01/2564 : การนำส่งข้อมูลรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจะปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563. 3121
07/01/2564 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 2793
19/02/2564 : ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 2755
05/10/2563 : รายงานงบเดือนกันยายน 2563 1324
05/10/2563 : รายงานข้อมูลรายรับ - รายยจ่าย ไตรมาส 4 1340
05/10/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ก.ย. 63 1309
02/09/2563 : รายงานงบเดือนสิงหาคม 2563 1393
09/09/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ส.ค. 63 1324
15/06/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน เม.ย. - พ.ค. 63 1353
10/04/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน มี.ค. 63 1344
10/03/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ก.พ. 63 1347
10/02/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ม.ค. 63 1394
20/01/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ธ.ค. 62 1350
13/04/2563 : รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม เดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563 1376
15/10/2562 : รายงานสถิติการคลัง (info) 1387
15/10/2562 : รายงานปิดงบปี ปีงบประมาณ 2562 1342
08/06/2563 : รายงานงบเดือนพฤษภาคม 2563 1435
11/05/2563 : รายงานงบเดือนเมษายน 2563 1367
08/04/2563 : รายงานงบเดือนมีนาคม 2563 1379
10/03/2563 : รายงานงบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1316
06/02/2563 : รายงานงบเดือนมกราคม 2563 1280
06/11/2562 : รายงานงบเดือนตุลาคม 2562 1364
06/04/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 1362
16/12/2562 : รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 1354


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1