นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
107526   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

กองสวัสดิการสังคม

นายสมบัติ คำลือชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางภาวิณี ไพราม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ