นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
116   คน
สถิติทั้งหมด
159636   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

สำนักปลัด

นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสายันต์ พันธ์วัง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวผ่องศรี ธรรมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัฐกฤตา เรืองศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววนิดา บรรดาศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นายกิตติศักด์ นามวันสา
คนงานทั่วไป
นายสิทธิศักดิ์ ศิลป์นอก
คนงานทั่วไป