นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
45   คน
สถิติทั้งหมด
65845   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ลงข่าว: 19/02/2564    3   6453

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564 นายอุเทน  ศรีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ ่ได้จัดการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันตามประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.เสมาใหญ่ และมอบหมายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564