นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
65832   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ลงข่าว: 29/03/2564    5   6464

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2564 นายอุเทน  ศรีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ ่ได้จัดการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมอบหมายงานการเตรียมงานบัวไหม บัวใหญ่ และโครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน