นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
65836   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

กิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  

ลงข่าว: 01/03/2564    10   7014

กิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดี

ต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม อุดมการณ์ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รักษาวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนและเพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารงานต่าง ๆ แก่พนักงานขององค์กร