นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
26   คน
สถิติวันนี้
226   คน
สถิติทั้งหมด
155501   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 

ลงข่าว: 02/02/2566    8   41

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้รวบรวมปัญหาความต้องการจากการประชุมประชาคมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2565