นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
20   คน
สถิติวันนี้
226   คน
สถิติทั้งหมด
155501   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เสมาใหญ่  

ลงข่าว: 30/01/2566    5   32

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เสมาใหญ่  เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2566 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 ทบทวนครั้งท่ี 1/2566