นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
16   คน
สถิติวันนี้
226   คน
สถิติทั้งหมด
155501   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

ลงข่าว: 17/02/2566    4   43

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ สมัย สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง