นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
16   คน
สถิติวันนี้
227   คน
สถิติทั้งหมด
155502   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 

ลงข่าว: 07/02/2566    5   40

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ สมัย สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดสมัยประชุมแรกของปีถัดไป และพิจารณาให้ความเห็นชอบน แร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566