นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
116   คน
สถิติทั้งหมด
159636   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 

ลงข่าว: 14/03/2566    4   85

วันที่ 14 ธันวาคม .2565 เวลา 09.30 น. อบต.เสมาใหญ่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  และเรื่องอื่น ๆ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่(ชั้น2) โดยมี คณะผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน