นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
18   คน
สถิติวันนี้
231   คน
สถิติทั้งหมด
155506   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

การประชุมประชาคมตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบต.เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 

ลงข่าว: 13/12/2565    11   38

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้จัดประชุมประชาคมตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบต.โดยมีนายอุเทน  ศรีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ เป็นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570 )