นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
15   คน
สถิติวันนี้
234   คน
สถิติทั้งหมด
155509   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา และรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA  

ลงข่าว: 13/12/2565    4   46

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอุเทน ศรีนอก ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้มอบหมายให้ นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา และรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA ณ โคราช ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช