นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
107523   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ลงข่าว: 25/07/2565    5   14

วันที่ 25 ก.ค.2565 เวลา 09.30 น. อบต.เสมาใหญ่ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง /แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่(ชั้น2) โดยมี คณะผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน