นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
107528   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

สำรวจความเสียหาย เหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 

ลงข่าว: 29/04/2565    6   521

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายพรเทพ กิติกรวรากุล รองนายก อบต. ,นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต ., นายสิงขรณ์ สิงขรอาส์น ผู้อำนวยการกองช่าง ,นายจักรกฤษ เลไธสง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565