นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
42   คน
สถิติทั้งหมด
107517   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  

ลงข่าว: 16/03/2565    5   646

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตื่นตัวในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่มีร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค