นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
65834   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 

ลงข่าว: 27/04/2564    11   6070

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 อบต.เสมาใหญ่ ได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 , เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 และการโอนงบประมาณรายจ่าย ฯ